طراحی نخستین قلب مجازی

طراحی نخستین قلب مجازی

پزشکان نخستین قلب مجازی کاملا فعال را طراحی کردند.این قلب سه بعدی رایانه یی می تواند عملکرد قلب رابه صورت واقعی شبیه سازی کند.
آشنایی با قلب و عملکرد آن و آموزش جراحی قلب قبل از عمل واقعی جراحی ، از اهداف طراحی این قلب است.این قلب مجازی شبیه قلب واقعی می تپد و به تحریکات محیطی واکنش می دهد.
دانش آموزان نیز افزون بر دانشجویان می توانند در دروس زیست شناسی خود از این برنامه بهره ببرند.

/ 0 نظر / 13 بازدید