هان؛ ای دل عبرت بین

هان؛ ای دل عبرت بین

به همسرم گفتم:یکی از دوستام قبر میفروشه.استثان به من قسطی می ده،می خوای یک قبر دو طبقه بخرم؟


قبل از این که او جواب بده،پسرم بی مقدمه گفت:آره بابا خیلی خوبه،بعدا دردسر ما هم کمتر میشه

.....

/ 0 نظر / 11 بازدید