دستیابی ایران به فناوری تولید کود کمپوست

دستیابی ایران به فناوری تولید کود کمپوست

دانش ما - پژوهشکده بیوتکنولوژى کشاورزى به فناورى جدید تولید کود کمپوست دست یافت که با کمک آن علاوه بر کاهش نیاز به آب براى کشت، زمان فرآیند تولید این کود نیز به حداکثر یک ماه رسید.
بر اساس گزارش پژوهشکده بیوتکنولوژى کشاورزى فرآیند تولید کمپوست به روش فعلى 6 تا 7 ماه طول مى کشد.

این فناورى پیشرفته همچنین به تولید کود کاملاً بدون بو و عارى از هر گونه آلودگى زیست محیطى منجر مى شود.

این گزارش با اشاره به کاهش هزینه هاى تولید کود کمپوست با روش جدید مى افزاید: در فناورى جدید با تهیه تجهیزات مورد نیاز ، زباله خشک به کمپوست با کیفیت تبدیل و صرفه اقتصادى بالاى آن هزینه هاى اولیه تولید را تأمین می کند.

امکان استفاده از این کود کمپوست در گلخانه ها و مزارع به علت غنى بودن و نداشتن اثر سمی، رشد گیاهان ، افزایش ظرفیت نگهدارى آب در خاک و جلوگیرى از خروج ارز از کشور از دیگر مزایاى فناورى جدید است.
/ 0 نظر / 21 بازدید