دستیابی ایران به دانش فنی بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیستها

رئیس مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت از موفقیت محققان این مرکز در بومی سازی دانش فنی بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیستها خبر داد و گفت: محققان با دستیابی به دانش فنی استحصال فلزات گرانبها اقدام به بازیافت فلزات رنیم و پلاتین از کاتالیست کردند.
دکتر مهدی رشیدزاده گفت، بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیستهای مستعمل را از اقدامات مهم این واحد دانست و گفت: کاتالیستهای زیادی در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرند که حاوی فلزات گرانبهایی چون رنیم و پلاتین هستند اما تاکنون برای استحصال این فلزات از کاتالیستها از کشورهای خارجی کمک گرفته می شد.

وی ادامه داد: پژوهشگاه صنعت نفت با دستیابی به دانش فنی استحصال فلزات گرانبها، اقدام به بازیافت این فلزات از کاتالیست کرد که این دانش فنی آماده واگذاری است.

رئیس مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت به تولید نرم افزارهای شبیه سازی دراین واحد اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای توسعه نرم افزارهای تحصصی، توانستیم در واحد رفورمینگ پالایشگاه تهران نرم افزارشبیه سازی را با قیمت ارزان تر از مشابه خارجی نصب کنیم.

به گفته وی، با استفاده از این نرم افزار درپالایشگاه ها، می توان با انجام تغییرات لازم در پارامترهای موثر اقدام به بهینه سازی عملکرد واحدهای پالایشگاهی کرد.

رشیدزاده سرمایه بر بودن تجهیزات تولید کاتالیستها را از مهمترین مشکلات صنعتی کردن این فناوری ذکر کرد و به مهر گفت: این امر باعث شده تا گاهی بخش خصوصی به تنهایی توانایی صنعتی کردن کاتالیست ها را نداشته باشد که در این زمینه حمایت دولت مورد نیاز است.

وی اضافه کرد: طرحهای کاتالیست رفورمینگ، بازیافت فلزات گرانبها و ساخت برخی از زئولیتهایی مانند X و Y در داخل کشور به ثبت رسیده است و تولید کاتالیست GTL ثبت جهانی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه نفت با بیان اینکه پایلوتهای موجود در این پژوهشگاه در منطقه بی نظیر است به مهر گفت: کاتالیستهایی که برای صنایع مختلف خریداری می شود در این پایلوتها مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صوت تایید، اقدام به خرید آن می شود. این توانایی باعث شده تا به عنوان آزمایشگاه مرجع، خدماتی علمی و مشاوره ای را به صنایع مختلف و دانشگاهها ارائه دهیم

/ 0 نظر / 40 بازدید