# زندگی_نامه

راز آرامگاه امپراتور "چین شی هوان"

 آرامگاهامپراطور "چینشی هوان" واقعدرروستای "ینزائی" در5کیلومتری شرقیشهرستان "لینتون" استان "شنسی" می باشد. درجنوبآنکوه "لی شان" ودرشمالآنرود "وی شوی" موجوداست. اگرازبالای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید